Pojistný tarif POHODA - PojisteniNaPokuty.cz

Pojistný tarif POHODA

Chcete eliminovat riziko, že nějaký přestupek nevyřešíme?

Chcete eliminovat riziko pokuty proto, že budete na dovolené a nestihnete si vyzvednout dopis od správního orgánu?

Chcete eliminovat riziko pokuty proto, že nám nestihnete poslat plnou moc v krátké lhůtě stanovené správním orgánem?

Chcete se zcela zbavit administrativy spojené se skenováním předvolání, jeho zasíláním k nám a podepisováním, skenováním a zasíláním plných mocí?


Na jaké případy se pojištění bez rizika vztahuje?

Přestupky, které řešíme nejčastěji (z více než 70ti procent) jsou tzv. „přestupky provozovatele vozidla“. Jde o případy, kdy nesprávně parkujete, nebo jste změřeni automatizovaným radarem, a nejste policisty přímo zastaveni na místě. V takových případech je za dané protiprávní jednání odpovědný provozovatel vozidla.


Jak to funguje?

A právě pro tyto přestupky provozovatele vozidla přinášíme řešení, které Vám umožňuje zbavit se rizik spojených s tím, že nám nestihnete či zapomenete zaslat nějaké předvolání, plnou moc, nebo jiný dokument a které Vám přinese mnohem více pohody, protože veškerá předvolání budou zasílaná přímo nám. Nemusíte proto nic skenovat, podepisovat plné moci, nebo si hlídat poštu.

V čem toto řešení spočívá? Nabízíme Vám, že si můžete provést změnu provozovatele Vašeho vozidla na naší společnost. Ke každému vozidlu se totiž zapisují dva údaje – prvním z nich je vlastník, to jest ten, komu vozidlo patří, a kdo má k vozidlu práva, tedy kdo může s vozidlem nakládat, může jej prodat, a podobně. Druhým z nich je provozovatel, to jest ten, kdo nese veškerou odpovědnost za jeho provoz. V rámci programu „POHODA“ můžete změnit provozovatele na naši společnost, vlastníkem zůstáváte Vy. Z titulu vlastníka můžete též provést kdykoli změnu provozovatele zpátky.

Podstatné je, že jsme-li my provozovatelem vozidla, nemáme k vozidlu žádná práva, ta zůstávají vlastníkovi. Avšak veškeré pokuty za jízdy v měřených úsecích či za nesprávné parkování budou doručovány přímo naší společnosti. A v případě neúspěšné obhajoby bude pokuta uložena přímo naší společnosti, protože dle zákona se pokuta ukládá provozovateli.


Jaké výhody mi „pohoda“ přináší?

Díky tomu Vás vůbec nebude obtěžovat žádná pošta od správního orgánu, vztahující se k přestupkům provozovatele vozidla, nebude zapotřebí v této souvislosti skenovat žádné písemnosti, podepisovat a posílat plné moci, a hlavně: máte stoprocentní jistotu, že nedostanete pokutu, protože řízení o přestupku provozovatele vozidla je v takovém případě vedeno přímo proti naší společnosti, nikoli proti Vám.

Nám toto řešení umožňuje řešit přestupky všech našich klientů hromadně, v tzv. „společném řízení“, pro což můžeme šetřit podstatnou část nákladů a tuto úsporu Vám promítnout do ceny pojištění. Proto Vám nabízíme slevu z pojistného ve výši 1.200 Kč ročně. A jako bonus se Vám tyto přestupky provozovatele nezapočítávají mezi spáchané přestupky, a proto Vám nenavyšují cenu pojistného pro další období, ať jich spácháte, kolik chcete.

Jak na to?

  1. V objednávce vyplňte tovární značku, model, registrační značku, VIN svého vozidla a úřad, na který půjdete změnu provést.
  2. Uhraďte roční poplatek a vyčkejte na potvrzení z naší strany o odeslání patřičných dokumentů na úřad.
  3. Zajeďte s vozidlem na evidenční kontrolu (provádí se na stanici technické kontroly).
  4. Zajeďte na jakýkoliv registr vozidel a sdělte změnu provozovatele. Nemusíte přitom jezdit jen na úřad v místě svého bydliště, místně příslušné jsou nyní všechny úřady. Je jen zapotřebí jet na úřad, který jste nám sdělili v e-mailu dle prvního kroku, kam my zašleme potřebné dokumenty prostřednictvím datové schránky.
  5. To je vše ;)

Nyní můžete Tarif Pohoda sjednat s 50% slevou za cenu 50 Kč měsíčně.

Objednat tarif POHODA

Už jste pokutu dostali? I vám pomůžeme!


Ukázky naší práce

Telefonování

Překročení rychlosti o 20 km/h

Vybodování

Obhajoba pro osobu, která nebyla klientem

Máte dotaz ke konkrétnímu přestupku, případně fungování pojišťovny? Napište nám na [email protected] a zastavte se za námi na KAFE! Máme pobočky po celé ČR. Tato rozhodnutí jsou pouze zlomkem z celkových 30.000+ ročně řešených přestupků.

Nakupte dárkový poukaz
pro vaše nejbližší

Objednat poukaz