Jaké přestupky obhajujeme? - PojisteniNaPokuty.cz

Co obhajujeme?

Obhajujeme všechny bodové i nebodové přestupky na úseku dopravního práva. O Vaše dopravní přestupky se stará 47 specialistů na dopravní právo. Díky perfektní znalosti hmotného, přestupkového a procesního práva dopravního jsme schopni obhájit každý přestupek na úseku dopravního práva. Našim "neklientům" jsme mimo jiné schopni pomoci při tzv. vybodování.

Při tvoření produktu PojištěníNaPokuty jsme se rozhodovali, které přestupky budeme řešit a které ne. Zároveň jsme museli vycházet z přímé úměry, že čím více přestupků, tím větší cena. Sestavili jsme tedy 2 tarify pro běžné řidiče a to OPTIMAL, který pokrývá téměř veškeré přestupky, za které hrozí bodový postih či zákaz řízení + parkování a "fotografie z radarů". Rozumíme, že existují i řidiči, kteří chtějí mít klid i při řešení "nebodových" přestupků jako například to, když doma zapomenou řidičský průkaz. Pro takové řidiče je zde tarif FULLHOUSE.

PODÍVEJTE SE NA PODROBNÉ POROVNÁNÍ NAŠICH TARIFŮ V PŘEHLEDNÉ TABULCE, podívejte se na NAŠI STATISTIKU a přečtěte si náš MORÁLNÍ KODEX.

CO VÁM HROZÍ, KDYŽ NEMÁTE POJIŠTĚNÍNAPOKUTY?

PŘESTUPEK (ZKRÁCENĚ) PŘESTUPEK BODY POKUTA
VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
ZÁKAZ
ČINNOSTI
PARAGRAF
SILNIČNÍHO ZÁKONA
Nedovolené předjíždění Při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno. 7 5 000 – 10 000 Kč 1 – 6 měs § 125c / 1f) 6.d)
Nedovolená jízda přes železniční přejezd při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno. 7 2 500 – 5 000 Kč 1 – 6 měs * § 125c / 1f) 9.
Technicky nezpůsobilé vozidlo řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 5 5 000 – 10 000 Kč 6 měs – 1 rok § 125c / 1a) 3.
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h
a více nebo mimo obec o 50 km/h a více.
5 5 000 – 10 000 Kč 6 měs – 1 rok § 125c / 1f) 2.
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“) při řízení vozidla v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou 5 2 500 – 5 000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 2.
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g)
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
5 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 6.d)
Ohrožení chodce na přechodu při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 6.a)
Nedání přednosti v jízdě při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě 4 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 8.
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více 3 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 3.
Nezastavení před přechodem při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 6.b)
Jízda bez bezpečnostních pásů porušení povinnosti být za jízdy připoután
bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
3 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1k)
Řízení s telefonem v ruce při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení 2 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1f) 1.
Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 6 – 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h 2 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1f) 4.
Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena 0 5.000 – 10.000 Kč 6 měs. – 1 rok § 125c / 1a) 1.
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost 0 5.000 – 10.000 Kč 6 měs. – 1 rok § 125c / 1a) 2.
Jiné porušení povinností jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona 0 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1k)
Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h 0 1.500 – 2.500 Kč § 125c / 1f) 4.
Ohrožení chodce při odbočování při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 0 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měs. * § 125c / 1f) 6.c)

* spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích

Objednat pojištění!

Už jste pokutu dostali? I vám pomůžeme!

Ukázky naší práce

Telefonování

Překročení rychlosti o 20 km/h

Vybodování

Obhajoba pro osobu, která nebyla klientem

Máte dotaz ke konkrétnímu přestupku, případně fungování pojišťovny? Napište nám na [email protected] a zastavte se za námi na KAFE! Máme pobočky po celé ČR. Tato rozhodnutí jsou pouze zlomkem z celkových 30.000+ ročně řešených přestupků.

Víte, že hlava radarového zařízení v policejním vozidle musí mít náklon 22 stupňů, tudíž není možné měření provádět, pokud před policistou "kličkujete" nebo prudce brzdíte?

Nakupte dárkový poukaz
pro vaše nejbližší

Objednat poukaz