Do 31.12.2019 máte poslední možnost sjednat Pojištění Na Pokuty za stávající ceny!

Pomoc nepojištěným

Spáchali jste přestupek před sjednáním pojištění? Je proti Vám vedeno správní řízení, a chcete se svěřit do rukou profesionálů?
Vybodovali jste se? Hrozí Vám zákaz řízení? Spáchali jste dopravní přestupek? Máte pocit, že policejní či jiný orgán jednal v rozporu se zákonem?

Dokážeme pomoci ve všech případech přestupků na úseku dopravy, a to včetně přestupků složitějších, které standardně nejsou ani součástí pojištění. Neváhejte se na nás obrátit na telefonním čísle + 420 771 158 156, nebo e-mailem na adrese [email protected].

V případě obhajoby přestupků, ke kterým došlo před sjednáním pojištění, postupujeme s maximálním úsilím směřujícím k výsledku, kterým je zastavení řízení. Je-li řízení zastaveno, je na řidiče pohlíženo jako na nevinného a žádná sankce se neuplatňuje. Náš právní team má dlouholeté zkušenosti s napadání procesních postupů správních orgánů, i s hmotně právní argumentací k jednotlivým skutkovým podstatám.

V případě zastupování v řízení o dosažení 12 bodů, tzv. „vybodování“, již není dle právních předpisů možné rozporovat naplnění skutkových podstat přestupků, není možné přezkoumávat, zda se přestupek stal, či nestal. O to důležitější je umět odůvodnit, proč určitý podklad (bloková pokuta či správní rozhodnutí) není způsobilým podkladem pro záznam bodů do evidenční karty řidiče. Úspěšnost zastupování v řízení o vybodování není stoprocentní, přesto máme na české poměry skvělé výsledky.

Nakupte dárkový poukaz
pro vaše nejbližší

Objednat poukaz